Edukacja

Misja

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach poprzez realizowany proces dydaktyczno-wychowawczy:

 • Rozbudza zamiłowanie do muzyki oraz rozwija uzdolnienia muzyczne ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji.
 • Kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna.
 • Naucza podstaw gry na instrumencie.
 • Rozwija umiejętność muzykowania zespołowego.
 • Przygotowuje ucznia do publicznych występów estradowych.
 • Przygotowuje do samodzielnego opracowania krótkich i łatwych utworów.
 • Przygotowuje absolwentów do dalszego kształcenia.

Cykle kształcenia

Cykl 6-letni klasy I-VI obejmuje:
 • naukę gry na instrumencie (zajęcia indywidualne),
 • fortepian dodatkowy (od klasy V),
 • zajęcia zbiorowe: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór lub zespół.
Cykl 4-letni klasy I-IV obejmuje:
 • instrument główny (zajęcia indywidualne),
 • fortepian dodatkowy (od klasy III),
 • zajęcia zbiorowe: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór lub zespół.

Zajęcia indywidualne prowadzone są w następujących klasach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja.