O Szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szamotułach zainaugurowała działalność 1 września 1981 r. Pomysłodawcą i animatorem powstania był kierujący już od lat muzycznym życiem Szamotuł mgr Stefan Krawczyk, mianowany na stanowisko dyrektora nowo powstałej placówki.

Z uwagi na dynamiczny rozwój szkoły i społecznie zapotrzebowanie na dalsze kształcenie młodzieży – absolwentów PSM I st. rozpoczęto starania o utworzenie średniej szkoły muzycznej. Z dniem 1 września 1990 r. uczniowie rozpoczęli naukę w PSM II st., a po sześciu latach otrzymali jako pierwsi dyplomy ukończenia szkoły II stopnia, które są równoznaczne z uzyskaniem średniego zawodowego wykształcenia muzycznego. Jednak od 1996 r. nabór uczniów do szkoły II stopnia został wstrzymany aż do roku 2003. Obecnie byt szkoły drugiego stopnia z uwagi na znaczny odpływ młodzieży gimnazjalnej i licealnej do Poznania jest ponownie zagrożony. W roku 2011 wystąpiła konieczność wstrzymania naboru ze względów racjonalnych – zbyt mała liczebność klas. Należy jednak zaznaczyć, iż kształcenie w zakresie szkoły I stopnia podlega stałemu rozwojowi odpowiadając na rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne. Liczba dzieci i młodzieży pragnącej podjąc naukę w szkole znacznie przerasta możliwości naboru.


 

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa – przygotowanie dokumentacji” zamieszczamy odnośniki do stron na których znajdują się informacje o działaniach projektowych: