Rekrutacja

Wymagania

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy:

  • mieć od 5 do 16 lat,
  • przejść z pozytywnym skutkiem badania przydatności muzycznej.
Przed przystąpieniem do badania należy:
  • zgłosić swoją kandydaturę do sekretariatu szkoły,
  • złożyć wypełniony przez rodziców kwestionariusz osobowy w terminie do 31 maja,
  • zgłosić się w wyznaczonym terminie na badanie przydatności.

Lista przyjętych kandydatów zostaje opublikowana w terminie określonym przez dyrektora Szkoły (koniec czerwca).

Instrumenty

Prowadzimy kształcenie w zakresie gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja.